Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σύγχρονα Προγράμματα Επιμόρφωσης

Έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό

Έμφαση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Προγράμματα Επιμόρφωσης

Γεωτεχνική Κατάρτιση για Υποψήφιους Νέους Αγρότες

Μέθοδος διδασκαλίας: Δια ζώσης
Διάρκεια: 25 ημέρες
Αιτήσεις έως: Από 11-03-2024
Τύπος πιστοποιητικού: Βεβαίωση Συμμετοχής
Κόστος: 450,00 €


Γεωπονία

 

Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση Soft1 ERP User Level I

Μέθοδος διδασκαλίας: Δια ζώσης
Διάρκεια: –
Αιτήσεις έως: Θα ανακοινωθεί
Τύπος πιστοποιητικού: Βεβαίωση συμμετοχής
Κόστος: 180,00 €


Διοίκηση και Οικονομία

 

Ακαδημία Cisco – Cisco Academy, CCNA

Μέθοδος διδασκαλίας: Μεικτή διδασκαλία
Διάρκεια: –
Αιτήσεις έως: 13-05-2024
Τύπος πιστοποιητικού: –
Κόστος: 1.150,00 €


Μηχανική

 

Χτίζοντας ένα Βιώσιμο Επιχειρηματικό Μοντέλο στον Τουρισμό

Μέθοδος διδασκαλίας: Δια ζώσης
Διάρκεια: 32 ώρες
Αιτήσεις έως: Θα ανακοινωθεί
Τύπος πιστοποιητικού: Βεβαίωση παρακολούθησης
Κόστος: 1.240,00 €


Διοίκηση και Οικονομία

 

Σύγχρονες Αρχές και Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.)

Αιτήσεις έως: 17/05/2024
Διάρκεια: 9 μήνες (400 ώρες)
Μέθοδος διδασκαλίας: Ασύγχρονη, εξ αποστάσεως
Τύπος πιστοποιητικού: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
Αρχικό κόστος: 500,00 €


Εκπαίδευση