Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Χτίζοντας ένα Βιώσιμο Επιχειρηματικό Μοντέλο στον Τουρισμό

Θεματική Κατηγορία:  Διοίκηση και Οικονομία

Έναρξη Μαθημάτων: Θα ανακοινωθεί​

Μέθοδος εκπαίδευσης: Δια ζώσης

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Περίοδος αιτήσεων εγγραφών: Θα ανακοινωθεί
 • Περίοδος μαθημάτων: Θα ανακοινωθεί
 • Διάρκεια: 2 μηνών
 • Ώρες επιμόρφωσης: 32
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS:
 • Τύπος πιστοποιητικού: Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιστημονική ευθύνη: Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής 
 • Ακαδημαϊκή ευθύνη: Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής 
 • Αρχικό κόστος: 1.240,00 €
 

Περιγραφή Προγράμματος

Συνοπτική περιγραφή

Το πρόγραμμα ‘Χτίζοντας ένα βιώσιμο επιχερηματικό μοντέλο στον Τουρισμό’’  στοχεύει να εξοπλίσει τα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων με τα απαραίτητα εφόδια και εργαλεία για να καθοδηγήσουν τον οργανισμό τους στα πολύπλοκα θέματα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

 Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα αντανακλά την ανάγκη για τη δημιουργία μιας τουριστικής βιομηχανίας που συνδυάζει την ανάπτυξη με τον σεβασμό προς το περιβάλλον, τις κοινωνίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καθώς ο τουρισμός συνεχίζει να αναπτύσσεται, η αναγνώριση της σημασίας της βιωσιμότητας και η διαμόρφωση επιχειρηματικών μοντέλων που την υιοθετούν αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αναπτύξουν βιώσιμα τουριστικά εγχειρήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιτύχουν επιχειρηματικά ενώ συμβάλλουν στην προώθηση της παγκόσμιας αειφορίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στον τομέα του τουρισμού.

 Ομάδες ενδιαφερομένων

Το Πρόγραμμα “Χτίζοντας ένα Βιώσιμο Επιχειρηματικό Μοντέλο στον Τουρισμό”  απευθύνεται σε:

 • στελέχη με προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης

Απαιτήσεις συμμετοχής:

 • Καταβολή των διδάκτρων πριν την έναρξη του σεμιναρίου

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα βοηθά τους επιμορφούμενους να ενδυναμώσουν με τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν στη διαρκώς εξελισσόμενη τουριστική βιομηχανία, δίνοντας προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, τις ηθικές πρακτικές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμμετέχοντας σε αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια βαθιά κατανόηση των αρχών του βιώσιμου τουρισμού, της περιβαλλοντικής διατήρησης, της πολιτιστικής διατήρησης και της οικονομικής ανάπτυξης. Θα μάθουν επίσης να ενσωματώνουν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και την προστασία των παιδιών στα επιχειρηματικά τους μοντέλα, διασφαλίζοντας ότι τα τουριστικά τους εγχειρήματα δεν είναι μόνο κερδοφόρα αλλά και κοινωνικά υπεύθυνα. Μέσα από μελέτες περιπτώσεων, πρακτικές γνώσεις και διαδραστικές συζητήσεις, οι συμμετέχοντες θα φύγουν από αυτό το σεμινάριο εξοπλισμένοι για να έχουν θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, τις κοινότητές τους και το περιβάλλον, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο μέλλον για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο επιμορφούμενος θα είναι σε θέση να αναπτύξουν συστήματα για να μετατρέψουν τις τουριστικές επιχειρήσεις σε πρότυπα βιωσιμότητας και υπεύθυνων πρακτικών. Θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να εφαρμόσουν βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές, να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να συνεργαστούν με τις τοπικές κοινότητες με ουσιαστικό τρόπο και να τηρήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα προστασίας των παιδιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να δημιουργούν εκστρατείες μάρκετινγκ που βρίσκουν απήχηση στους συνειδητοποιημένους ταξιδιώτες, να διαφοροποιούν τα εμπορικά τους σήματα σε μια ανταγωνιστική αγορά και να περιηγούνται στο ρυθμιστικό τοπίο του βιώσιμου τουρισμού. Τέλος, θα αποκτήσουν την ικανότητα να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους προς την κερδοφορία, ενώ παράλληλα θα έχουν θετικό και διαρκή αντίκτυπο στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον κλάδο στο σύνολό του.

Τα επιδιωκόμενα επαγγελματικά προσόντα είναι:

Με την ολοκλήρωση αυτού του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ένα σύνολο προσόντων που θα τους καταστήσουν ολοκληρωμένα και ενημερωμένα  στελέχη στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού. Θα λάβουν πιστοποίηση στη διαχείριση του βιώσιμου τουρισμού, αποδεικνύοντας την εξειδίκευσή τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, περιβαλλοντική διαχείριση, πολιτιστική διατήρηση και κοινωνική ευθύνη. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις πρακτικές προστασίας των παιδιών στο πλαίσιο του τουρισμού. Τα προσόντα αυτά θα τους καταστήσουν περιζήτητους επαγγελματίες που μπορούν να προωθήσουν αποτελεσματικά πρωτοβουλίες βιώσιμου τουρισμού, να λάβουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις και να συμβάλουν στην παγκόσμια προσπάθεια για τη δημιουργία μιας πιο υπεύθυνης και ηθικής τουριστικής βιομηχανίας.

Μεθολογία υλοποίησης του προγράμματος

 • Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαίδευση κατά 100% δια ζώσης (στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου).
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος γίνεται χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται αμέσως διαθέσιμο στους συμμετέχοντες (ηλεκτρονική μορφή) και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης (Πλατφόρμα Eclass του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου) χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος αποτελείται από ωηφιακό υλικό για κάθε ενότητα που περιλαμβάνει:
   • Πίνακα περιεχομένων
   • Σκοπό της ενότητας
   • Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας
   • Διεξοδική ανάλυση της ενότητας
   • Σύνοψη της ενότητας
   • Επιλεγμένες διευθύνσεις στο διαδίκτυο με συναφές υλικό
   • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα γίνεται με τη συμμετοχή στην εξέταση με :

Α΄ Μέρος:

 • Χρήση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

Β΄ Μέρος:

 • Ανάπτυξη ενός Sustainable business plan απο του συμμετέχοντες και παρουσίαση αυτού

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης απαιτούν :

 • το ποσοστό των απουσιών να μην υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης .

Επιτυχη ολοκλήρωση της εξέτασης (πολλαπλής επιλογής 80%) και η ολοκληρωμένη παρουσίαση του business plan.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 32 ωρών και διαρθρώνεται σε 8 μέρη:

Εισαγωγή στον βιώσιμο τουρισμό:

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των αρχών του βιώσιμου τουρισμού, του ιστορικού πλαισίου και της σημασίας του στον σύγχρονο κόσμο των ταξιδιών και του τουρισμού.

Πλήθος ωρών: 4

Αντικείμενο ενότητας:

 • Υποενότητα 1.1: Ορισμός και έννοια του βιώσιμου τουρισμού
 • Υποενότητα 1.2: Σημασία του βιώσιμου τουρισμού
 • Υποενότητα 1.3: Ιστορική εξέλιξη του βιώσιμου τουρισμού
 • Υποενότητα 1.4: Αρχές του βιώσιμου τουρισμού

Κατανόηση της τουριστικής βιομηχανίας:

Εξερευνήστε τις προκλήσεις του παγκόσμιου τουριστικού τομέα, τους βασικούς παράγοντες που τον επηρεάζουν, τις αναδυόμενες τάσεις και τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος του τουριστικού κλάδου.

Πλήθος ωρών: 4

Αντικείμενο ενότητας:

 • Υποενότητα 2.1: Επισκόπηση της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας
 • Υποενότητα 2.2: Βασικοί παράγοντες στον τομέα του τουρισμού
 • Υποενότητα 2.3: Τάσεις και προκλήσεις στον τομέα του τουρισμού
 • Υποενότητα 2.4: Ο ρόλος της τεχνολογίας στον σύγχρονο τουρισμό
 • Case Study :Παρουσίαση τεχνολογικών εργαλείων από τον επιχειρηματικό κλάδο

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα στον τουρισμό:

Εμβαθύνετε σε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, προσπάθειες διατήρησης και αναγέννησης καθώς και στρατηγικές διαχείρισης πόρων που προωθούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στον τομέα του τουρισμού.

Πλήθος ωρών: 4

Αντικείμενο ενότητας:

 • Υποενότητα 3.1: Πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον στα καταλύματα
 • Υποενότητα 3.1.1: Ενεργειακή απόδοση και διαχείριση πόρων στον τουρισμό
 • Υποενότητα 3.1.2: Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση στον τουρισμ
 • Υποενότητα 3.1.3: Αειφόρος διαχείριση των υδάτων στον τουρισμό:
 • Υποενότητα 3.2: Βιώσιμες μεταφορές στον τουρισμό
 • Case study 1 : Παρουσίαση προσέγγισης περιβαλλοντικής διαχείρισης από τον επιχειρηματικό κλάδο
 • Case study 2 : Παρουσίαση προσέγγισης περιβαλλοντικής διαχείρισης από τον επιχειρηματικό κλάδο

Κοινωνική και πολιτιστική βιωσιμότητα:

Ανακαλύψτε πώς να συνεργαστείτε με τις τοπικές κοινότητες, να αναδείξετε τον τοπικό πολιτισμό και να τηρήσετε τα ηθικά πρότυπα, διασφαλίζοντας μια κοινωνικά υπεύθυνη προσέγγιση στον τουρισμό.

Πλήθος ωρών: 4

Αντικείμενο ενότητας:

 • Υποενότητα 4.1: Συμμετοχή της κοινότητας στον τουρισμό
 • Υποενότητα 4.2: Διατήρηση και προώθηση των τοπικών πολιτισμών
 • Υποενότητα 4.3: Δεοντολογικές τουριστικές πρακτικές
 • Υποενότητα 4.4: Αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων στον τουρισμό
 • Υποενότητα 4.5: Τουρισμός χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρίες
 • Υποενότητα 4.6: Ισότητα των φύλων στον βιώσιμο τουρισμό
 • Υποενότητα 4.7: Ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτιστική διατήρηση
 • Case study 1 : Παρουσίαση προσέγγισης sustainable hr manager από τον επιχειρηματικό κλάδο
 • Case study 2 : Παρουσίαση προσέγγισης CSR από τον επιχειρηματικό κλάδο

Πολιτικές, νομοθετικές απαιτήσεις και απαιτήσεις τρίτων μερών για τον βιώσιμο τουρισμό:

Κατανόηση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, των διεθνών προτύπων, των πολιτικών υπεύθυνου τουρισμού και της διαχείρισης κρίσεων στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού.

Πλήθος ωρών: 4

Αντικείμενο ενότητας:

 • Υποενότητα 5.1: Κυβερνητικές πρωτοβουλίες για βιώσιμο τουρισμό
 • Υποενότητα 5.2: Διεθνή πρότυπα και πιστοποιήσεις βιωσιμότητας
 • Υποενότητα 5.3: Πολιτικές και κανονισμοί υπεύθυνου τουρισμού
 • Υποενότητα 5.4: Συνέργειες για την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού
 • Case study 1 : Παρουσίαση πιστοποιήσεων βιωσιμότητας από τον επιχειρηματικό κλάδο
 • Case study 2 :Παρουσίαση πιστοποιήσεων βιωσιμότητας από τον επιχειρηματικό κλάδο

Οικονομική βιωσιμότητα στον τουρισμό:

 Μάθετε για τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οικονομικά οφέλη, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τη δημιουργία οικονομικών δεικτών αξιολόγησης στο πλαίσιο του βιώσιμου τουρισμού.

Πλήθος ωρών: 4

Αντικείμενο ενότητας:

 • Υποενότητα 6.1: Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα στον τουρισμό
 • Υποενότητα 6.2: Οικονομικά οφέλη του βιώσιμου τουρισμού
 • Υποενότητα 6.3: Επενδύσεις και χρηματοδότηση για βιώσιμα τουριστικά εγχειρήματα
 • Υποενότητα 6.4: Ανάλυση κόστους-οφέλους για έργα αειφορίας
 • Υποενότητα 6.5: Οικονομικοί δείκτες αξιολόγησης
 • Υποενότητα6.6: Αειφόρος τουρισμός, επιχειρηματικότητα και τοπική απασχόληση
 • Case study 1 : Παρουσίαση από εκπρόσωπο του χρηματοοικονομικού κλάδου

Βιώσιμο τουριστικό μάρκετινγκ και branding:

Εξερευνήστε στρατηγικές για τη δημιουργία ενός βιώσιμου τουριστικού σήματος, το αποτελεσματικό μάρκετινγκ, την αφήγηση ιστοριών και την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση αυτού.

Πλήθος ωρών: 4

Αντικείμενο ενότητας:

 • Υποενότητα 7.1: Δημιουργία μιας ταυτότητας βιώσιμου τουρισμού
 • Υποενότητα 7.2: Στρατηγικές μάρκετινγκ βιώσιμου τουρισμού
 • Υποενότητα 7.3: Αφήγηση ιστοριών για τον βιώσιμο τουρισμό
 • Υποενότητα 7.4: Ψηφιακό μάρκετινγκ για βιώσιμο τουρισμό
 • Υποενότητα 7.5: Μάρκετινγκ προορισμών για την βιωσιμότητα
 • Case study 1: Παρουσίαση από Εκπρόσωπο του ΕΟΤ
 • Case study 2 : Παρουσίαση από εκπρόσωπο του επιχειρηματικού κλάδου

Παρουσίαση Business Plan απο τους συμμετέχοντες του προγράμματος (2ο Μέρος αξιολόγησης):

Στο τελευταίο μέρος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες προετοιμάζουν και παρουσιάζουν τα δικά τους Business Plans, αξιολογώντας την εφαρμογή των γνώσεων σε πρακτικές λύσεις για βιώσιμα τουριστικά εγχειρήματα. Αυτή η διαδικασία δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναπτύξουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια που συνδυάζουν την αειφορία με την επιχειρηματική επιτυχία, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης τουριστικής βιομηχανίας.

 Πλήθος ωρών: 4

Επικοινωνία:

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΛΜΕΠΑ: kedivim@hmu.gr