Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Δομή

Η  οργανωτική δομή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει ως εξής:

Α) Πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Φώτιος Μαυροματάκης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης

Β) Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Συμβούλιο αποτελείται από:

  • Τον Πρόεδρο
  • Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος.

Το Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής εκπροσώπους των Σχολών:

Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Τακτικό Μέλος: Κόκκινου Ελένη, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας

Αναπληρωματικό Μέλος: Κωνσταντίνος Πασχαλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας.

 

 Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

Τακτικό Μέλος: Λεμονάκης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αναπληρωματικό Μέλος: Μιχαήλ Ροβίθης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Σχολής Επιστημών Υγείας

Τακτικό Μέλος: Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Αναπληρωματικό Μέλος: Ράϊκος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.

Σχολή Μηχανικών

Τακτικό Μέλος:  Γραμματικάκης Μιλτιάδης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Μπαρμπουνάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών

Τακτικό Μέλος: Κουζούπης Σπυρίδωνας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Αναπληρωματικό Μέλος: Νικόλαος Στεφανάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Γ) Διευθυντής Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ιωάννης Κατσίγιαννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δ) Γραμματεία

Καλλιόπη Κωνσταντάκη, ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού