Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Γεωτεχνική Κατάρτιση για Υποψήφιους Νέους Αγρότες

Θεματική Κατηγορία: Γεωπονία

Έναρξη Μαθημάτων: ​Θα ανακοινωθεί

Μέθοδος εκπαίδευσης: Δια ζώσης

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Περίοδος αιτήσεων εγγραφών: Από 11-03-2024
 • Περίοδος μαθημάτων: Θα ανακοινωθεί​
 • Διάρκεια: 25 ημέρες
 • Ώρες επιμόρφωσης: 150
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS:
 • Τύπος πιστοποιητικού: Βεβαίωση Συμμετοχής

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συμμετοχής αποτελεί η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων.

 • Επιστημονική ευθύνη: Εμμανουήλ Ροδιτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ
 • Ακαδημαϊκή ευθύνη: Ελευθέριος Αλυσσανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ
 • Αρχικό κόστος: 450,00€

Περιγραφή Προγράμματος

Συνοπτική περιγραφή

Η κατάρτιση απευθύνεται σε αγρότες με απολυτήριο Γυμνασίου που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του ΣΣ ΚΑΠ και έχει διάρκεια 150 ωρών. Περιλαμβάνει όλα τα γεωτεχνικά αντικείμενα στην βάση των αρχών της Ορθής Γεωργικής & Κτηνοτροφικής Πρακτικής, καθώς και τις αρχές τις Αγροτικής Οικονομίας που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν μια αγρονομικά και οικονομικά βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση.

 Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός της κατάρτισης είναι να εισαγάγει τον νεαρό γεωργό και κτηνοτρόφο στις βασικές έννοιες και αρχές για την άσκηση του αγροτικού επαγγέλματος. Να τους δώσει τα βασικά γνωστικά εργαλεία αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία της εκμετάλλευσής τους καθώς και κάποια βασικά εφόδια για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Τελικός σκοπός του όλου εγχειρήματος είναι το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα της γεωργικής και κτηνοτροφικής επιχείρησης με γνώμονα την αγρονομική και οικονομική αειφορία

 Ομάδες ενδιαφερομένων

Το Πρόγραμμα «Γεωτεχνική Κατάρτιση για Υποψήφιους Νέους Αγρότες» απευθύνεται σε:

 • Κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου (επιπέδου 2), ηλικίας 18-40 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του ΣΣ ΚΑΠ

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Γνώσεις

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογούν τις δυνατότητες και τα δεδομένα που τους παρέχει το περιβάλλον, φυσικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και οικογενειακό για την έναρξη της γεωργικής επιχείρησης
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της αγρο-οικολογίας
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της φυσιολογίας των ζώων και της μέλισσας
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της βιώσιμης λειτουργείας μιας εκμετάλλευσης
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργείας της αγοράς και του οικονομικού περιβάλλοντος
 • Κατανοούν την χρησιμότητα της χρήσης νέων τεχνολογιών

Δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν προβλήματα τόσο ενδογενή όσο και εξωγενή κατά την άσκηση του γεωργικού επαγγέλματος
 • Να χρησιμοποιούν την κατάλληλη μεθοδολογία για τη αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν

Ικανότητες

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

 • Να συνδυάζουν βασικές γνώσεις και αρχές της αγρο-οικολογίας και της οικονομίας για την εγκατάσταση και επωφελή λειτουργία μιας οικονομικά βιώσιμης γεωργικής εκμετάλλευσης.
 • Να ανταπεξέλθουν στις εξετάσεις του ΥΠΑΑΤ για την λήψη του πιστοποιητικού της Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων η οποία εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ΕΛΜΕΠΑ.

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

 • Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθημερινά απογευματινές ώρες για να μην παρεμποδίζονται οι αγρότες από τις ασχολίες τους.
 • Για την διδασκαλία χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα.
 • Στο πλαίσιο των καταρτίσεων, και στο μέτρο του εφικτού, θα γίνονται πρακτικές με επισκέψεις των καταρτιζόμενων σε εργαστήρια του Τμήματος Γεωπονίας και το αγρόκτημα του ΕΛΜΕΠΑ προκειμένου για την πρακτική εμπέδωση/κατανόηση των γεωτεχνικών αντικειμένων του προγράμματος.
 • Στο πλαίσιο μαθημάτων με αντικέιμενο τους υπολογιστές, αυτά θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ.
 • Τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της κατάρτισης βασίζεται στην βιωματική μέθοδο για να αξιοποιούνται οι εμπειρίες των αγροτών. Ειδικά οι πρακτικές βασίζονται στην εξατομικευμένη μέθοδο προκειμένου να συνδέεται το επιμέρους εκπαιδευτικό αντικείμενου με τις πραγματικές τους ανάγκες.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται άμεσα διαθέσιμο στους συμμετέχοντες τόσο σε ηλεκτρονική μορφή (στο mail τους) όσο και σε έντυπη μορφή, όπου αυτό απαιτείται.

Περίγραμμα

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 150 ωρών και διαρθρώνεται σε 4 μέρη:

 1. Στο πρώτο μέρος διδάσκονται αντικείμενα φυτικής παραγωγής
 2. Στο δεύτερο μέρος διδάσκονται αντικείμενα κτηνοτροφίας
 3. Στο τρίτο μέρος διδάσκονται αντικείμενα μελισσοκομίας
 4. Στο τέταρτο μέρος διδάσκονται αντικείμενα που σχετίζονται αγροτικής πολιτική, οικονομικής διαχείρισης και marketing καθώς και χρήσης υπολογιστών

 Ενότητα 1

Πλήθος ωρών: 48

Αντικείμενο ενότητας:

Εισαγωγή στις Αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής ως βάση της διαχείρισης του αγροκτήματος. Εφαρμογή των αρχών της ΟΓΠ στις κύριες καλλιέργειες της Κρήτης. Ανάλυση των πρακτικών και χειρισμών των καλλιεργειών ενδιαφέροντος της Κρήτης: ελιά, αμπέλι, εσπεριδοειδή, υποτροπικά, κηπευτικά υπαίθρια & υπό κάλυψη.

Ενότητα 2

Πλήθος ωρών: 48

Αντικείμενο ενότητας:

Εισαγωγή στις Αρχές της Ορθής Διαχείρισης της κτηνοτροφικής μονάδας. Εφαρμογή των αρχών στις μονάδες με αιγοπρόβατα που είναι οι κύριες εκτροφές της Κρήτης. Αναφορές στην πτηνοτροφία και κονικλοτροφία. Οικόσιτα ζώα.

Ενότητα 3

Πλήθος ωρών: 18

Αντικείμενο ενότητας:

Εισαγωγή στην μελισσοκομία και τις βασικές μελισσοκομικές πρακτικές

Ενότητα 4

Πλήθος ωρών: 36

Αντικείμενο ενότητας:

Εισαγωγή στην κατανόηση του πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος άσκησης του γεωργικού επαγγέλματος. Εισαγωγή στις αρχές οργάνωσης της γεωργικής εκμετάλλευσης και στις αρχές λειτουργείας του marketing. Βασικές αρχές χρήσης υπολογιστών. 

Επικοινωνία:

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΛΜΕΠΑ: kedivim@hmu.gr